• slider image 508
 • slider image 516
 • slider image 515
 • slider image 517
 • slider image 518
 • slider image 519
 • slider image 520
 • slider image 523
 • slider image 521
 • slider image 522
 • slider image 532
 • slider image 535
 • slider image 538
 • slider image 544
 • slider image 541
 • slider image 547
 • slider image 550
 • slider image 553
 • slider image 556
:::

原廠合格監評

合格監評 / 2019-06-02 / 人氣: 497

石岡  /  補教業

Aaron

AP-ID:S201804017

明逸翻譯顧問

詹承霖  /  私人企業

CHAN CHENG LIN

AP-ID:S201804018

明逸宗教文化顧問

鄭任翔  /  私校教職員

RenShiang

AP-ID:S201804019

明逸資訊安全顧問

陳廷嘉  /  政府機關

TING-CHIA CHEN

AP-ID:S201804020

明逸資訊顧問

蔡慧貞  /  私校教職員

Tsai HuiChen

AP-ID:S201804021

明逸數位遊戲發展顧問

何宗益  /  私人企業

Barry

AP-ID:S201804022

明逸資訊顧問

梁玉佩  /  私校教職員

Peggy

AP-ID:S201804023

明逸學習發展顧問

林淑慧  /  私校教職員

Tsai HuiChen

AP-ID:S201804024

明逸教育發展顧問

鍾有樺  /  私人機構

ZHONG YOU HUA

AP-ID:S201804029

明逸宗教文化顧問

黃喻翔  /  公立學校教職員

Huang Yu-Shiang

AP-ID:S201804031

明逸資訊安全顧問

李金翰  /  私人企業

Money

AP-ID:S201804032

台灣翻轉教育(股)公司

張嘉旺  /  私人企業

Danny

AP-ID:S201804033

鼎旺科技太陽能顧問(股)公司
:::

比賽/競賽活動

官方連結

線上付款

計數器

今天: 201201201
本月: 1246612466124661246612466
總計: 379939379939379939379939379939379939